Accepted payment methods

Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng
Thẻ thanh toán quốc tế
Ví điện tử
3.226.254.115