Các phương thức thanh toán được chấp nhận

Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng
Thẻ thanh toán quốc tế
Ví điện tử
18.212.206.217